Wyniki ostateczne edycji 2021

Wszystkie trasy

pobierz plik XLSX

Wyniki wstępne na dzień 21-03-2021

Trasa Piesza - 21 km

kliknij

Trasa Piesza - 50 km

kliknij

Trasa Rowerowa - 60 km

kliknij

Trasa Rowerowa - 110 km

kliknij

Wyniki edycji 2019

Trasa Piesza - 25 km

kliknij

Trasa Piesza - 50 km

kliknij

Trasa Rowerowa - 100 km

kliknij

Wyniki wstępne 28-03-2018

Trasa Piesza - 25 km

kliknij

Trasa Piesza - 50 km

kliknij

Trasa Rowerowa - 100 km

kliknij

Wyniki ostateczne 2017

Trasa Piesza - 25 km

kliknij

Trasa Piesza - 50 km

kliknij

Trasa Rowerowa - 100 km

kliknij

Wyniki tymczasowe 2017

Trasa Piesza - 25 km

kliknij

Trasa Piesza - 50 km

kliknij

Trasa Rowerowa - 100 km

kliknij

Wyniki trasy TP-25 po korekcie (2016)

Trasa piesza 25 km

pobierz plik PDF

Róża Wiatrów 2016 - wyniki ostateczne

Trasy piesze

pobierz plik PDF

Trasa rowerowa

pobierz plik PDF