Formularz zgłoszeniowy


Wybór trasy:
piesza 25 km
piesza 50 km
rowerowa 100 km

Kategoria:
kobieta
mężczyzna

Imię:
Nazwisko:
Klub:
Adres e-mail:
Telefon komórkowy:
Adres zamieszkania:kod  miasto  ulica
Data urodzenia:dzień  miesiąc  rok

Zapoznałem się z regulaminem rajdu i w pełni go akceptuję